በአዲስ አበባ ከ200 በላይ ቦታዎች እጅግ ውድ በሆነ ዋጋ ለሊዝ ቻረታ ቀረቡ

የካቲት ፱ (ዘጠኝ) ቀን፳፻፯ዓ/ምኢሳትዜና :-እጅግ አስደንጋጭ የሆነ የመሬት ሊዝ ዋጋ ንረት እየታየበት የሚገኘው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰሞኑን ባወጣው 13ኛው የሊዝጨረታ በአዲስ አበባ፤በቦሌእና በአቃቂቃሊቲ ክፍለ ከተሞች በድምሩ 238 ቦታዎችን በሊዝለማስተላለፍ አቅርቧል።
መንግሥት የመሬትችርቻሮውስጥከመግባቱጋርተያይዞየአንድካሬሜትርባዶቦታዋጋከ 150 እስከ
305 ሺብር መሰቀሉ መንግሥትን በከፍተኛ ደረጃ ካስተቸው ወዲህ እንዲህ በብዛት ቦታዎች ለጨረታ ሲያቀርብ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፡፡
በዚህጨረታበቦሌክፍለ ከተማ 116 ቦታዎችለጨረታየቀረቡሲሆንየአንድካሬሜትርመነሻዋጋ 191 ብር፤የሊዝዘመኑ 99 ዓመትነው፡፡በተመሳሳይሁኔታበአቃቂቃሊቲክፍለከተማ 122 ቦታዎችለጨረታየቀረቡሲሆንየጨረታመነሻዋጋከቦሌክፍለከተማጋር 191 ብርተመሳሳይሆኖቀርቦአል፡፡
ቦታዎቹለመኖሪያ፣ለቢዝነስ፣ለቅይጥበሚልየቀረቡሲሆንተጫራቾች እንደየቦታዎቹከግራውንድፕላስዜሮእስከግራውንድፕላስስድስትባሉትውስጥእንዲገነቡአስገዳጅመስፈርትተቀምጦአል፡፡በአብዛኛውበቦሌየቀረቡቦታዎችከጂፕላስዋንበላይቤቶችንእንዲሰሩያስገድዳል፡፡ለቤቶቹግንባታበዝግየባንክሒሳብየሚቀመጥአቅምማሳያከብር 58ሺእስከ 1 ነጥብ 9 ሚሊየንብርድረስተጠይቆአል፡፡
የአዲስአበባከተማየመሬትየሊዝዋጋታይቶበማይታወቅመልኩእንዲንርናመካከለኛናዝቅተኛየህብረተሰብክፍሎችበውድድርመሳተፍእንዳያስቡመደረጉሆንተብሎጥቂትሰዎችንለመጥቀምነውበሚልበተደጋጋሚአስተዳደሩእየቀረበበትያለውንክስሲያጣጥልከመቆየቱምበላይየዋጋውመናርየኢኮኖሚእድገቱንያሳያልበሚልክርክርመጀመሩይበልጥለትችትአጋልጦታል፡፡
በአሁኑወቅትበአዲስአበባለአንድካሬሜትርቦታየሚቀርብዋጋበአማካይ ከ30ሺብርበላይመሆኑንናአንድለመኖሪያቤትመስሪያ 150 ካሬሜትርቦታ የሚፈልግነዋሪበዚህስሌትመሠረትለባዶመሬትበትንሹ 4 ነጥብ5 ሚሊየንብርመክፈልእንደሚጠበቅበትጉዳዩንየሚከታተሉወገኖችአስታውሰው ፣ ይህምአስተዳደሩአነስተኛየሚለው
ዋጋቢሆንብዙሃኑንሕዝብከጨዋታበማስወጣትየከተማዋመሬትበጥቂትሐብታምግለሰቦችእጅእንዲከማችናእንዲቸረቸርእየረዳነውሲልተችተውታል።

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s